For at rejser til kina kræves visum.

Sinex Rejser kan vejlede i forbindelse med udfyldelse af visumansøgning

Ønsker man personlig vejledning, skal der træffes en aftale vedrørende dette.
Dette gøres på Tlf.: +45 33882266

Pr. 1. oktober 2018, indførte det kinesiske visumkontor fingeraftryksskanning ved visumansøgning.
Dette betyder at man selv skal møde op på visumservice, og afgive fingeraftryk i forbindelse mad aflevering af visumpapirer og pas.
En undtagelse til dette er.
Har man inden for de sidste 5 år afgivet fingeraftryk på visumkontoret, og ens pas ikke er fornyet inden for denne tidsramme, behøver man ikke at afgive fingeraftryk i forbindelse med ny visumansøgning.
I den situation kan Sinex Rejser formidle visum ved at aflevere ansøgning, relevante papirer og pas til visumcentret for visumansøgere

Visumbehandling

Visumbehandling tager normalt 4 hverdage, hvis alle nødvendige informationer og papirer er til stede.
Man skal aflevere ens originalpas for at kunne opnå visum
Sinex Rejser sender pas og visum udelukkende som anbefalet post,
Porto faktureres.

Erhvervsrejser til kina

1. En visumansøgning skal udfyldes hvilket gøres online via link til højre.
Et pasfoto skal oploades og indsættes i online formularen (vejledning online)
Når visumansøgning er korrekt udfyldt, sendes den automatisk til visumservice
Herefter skal visumaøgning printes ud, og underskrives på side 1 og side 8
Formularen og pasfoto medbringes til visumkontoret

Efter at have udfyldt visumansøgning og denne automatisk er sendt til visumkontoret modtages et referencenummer.
Man skal herefter bestille en tid til aflevering af ansøgning på visumkontoret, med angivelse af referencenummer
Tidsbestilling sker via linket til højre. (samme link som man starter visumansøgningen)

2. En udfyldt Landeliste skal udfyldes, printes og underskrives, (findes via link til højre)
Selvom en ikke har været! i de lande uden for EU, man har besøgt, i mere end 30 på hinanden følgende dage siden d 1.jan, 2015, skal formularen udskrives og underskrives (Blank formular med dato og underskrift) Formularen med underskrift skal med til visumkontoret

Ved henvendelse til visumkontoret medbringes yderligere

5. Et originalt farve pasfoto. Foto må ikke være skannet eller kopieret, Foto hvis det ikke er det samme som man har brugt ved online ansøgningen, skal opfylde kravene givet i online vejledningen

6. Ens originalpas (skal være gyldigt 6 måneder efter hjemkomsten, og indeholde mindst 2 tomme sider)

7. En kopi af passet

8. Kopi af de sidste 3 visum til Kina(hvis man har fået visum tidligere) samt kopi af det gamle pas(hvori tidligere visa optræder, men kun hvis man har dem)

Ved turistvisum skal endvidere Flyreservation/billet og Hotel Reservation foreligges.

Ved forretningsvisum skal endvidere en invitation fra Kina foreligge (Rejsens formål må udelukkende være mødeaktivitet e.l.) med underskrift og firmastempel, indhold af invitation findes her.(Skal det firma der udsender medarbejderen afholde omkostningerne, skal dokumentation for dette vedlægges med underskrift og firmastempel. Flyreservation og Hotel Reservation er ikke nødvendigt).

Ved udenlandsk pas (ikke dansk pas), skal kopi af sygesikringsbevis, samt opholdstilladelse til Danmark vedlægges. Endvidere hvis man er skoleelev og deltager i en skolerejse, dokumentation fra skolen på at eleven er indskrevet på skolen.

Hvis man rejser med barn der er adopteret i Kina, men nu dansk statsborger, skal man vedlægge adoptionspapirer, samt dansk navneattest, samt evt. tidligere kinesisk pas

Priser